Giải pháp cung cấp điện cho bệnh viện với hệ điều khiển và giám sát HospEC
Tổng quan Giải pháp HospEC


 

1          Hệ thống cung cấp điện         

1.1       Tủ phân phối điện tổng          

1.2       Tủ phân phối điện cho tòa nhà và khu vực   

1.3       Tủ phân phối điện IPS cho mạng điện IT (trung tính cách ly) cho nhóm 2   

1.4       Tủ phân phối điện SD (TT/TN) cho nhóm 0 và 1      

2          Hệ thống điều khiển và giám sát HospEC    

2.1       Module chuyển đổi nguồn cho tủ phân phối chính    

2.2       Module giám sát và chuyển đổi cho hệ thống IT (trung tính cách ly) nhóm 2

2.3       Hệ thống phát hiện lỗi cách ly

2.4       Hệ thống giám sát dòng điện và dòng điện rò mạng TN/TT

2.5       Màn hình vận hành và hiện thị

2.6       Điều khiển chiếu sáng và kết nối với hệ thống khác với thiết bị I/O MPM

2.7       Chuẩn truyền thông CAN bus/ Modbus RTU/ BacNet IP

3          Thiết bị điều khiển và giám sát HospEC

​T
ài liệu: Giải pháp điện Bệnh viện HospEC© Copyright 2017 Sigmavn.vn, All rights reserved    
® SigmaVN giữ bản quyền nội dung trên website này.    
Top