Bộ lưu dữ liệu DELL storage LTO-6-200 External (01Yr ProSupport)

Giá mời liên hệ
Cấu hình:
DELL storage LTO-6-200 External Tape: 2M, 6GB SAS cable/ non Media Cartridge for LTO6/ 01 Cleaning Tape Cartridge/ 01Yr ProSupport.
Nhà sản xuất: Dell
S.Lượng :
© Copyright 2017 Sigmavn.vn, All rights reserved    
® SigmaVN giữ bản quyền nội dung trên website này.    
Top