STT Tên File Loại file Tải về
  Tài liệu điện Bệnh viện    
1 BXD_20-2014-TT-BXD_29122014_QCVN.signed_2 .pdf
2 Tiêu chuẩn IEC 60364-7-710 .pdf
3 Tiêu chuẩn TCVN 7447-7-710-2006 .pdf
4 HospEC Solution for Hospital_en .pdf
5 HospEC Solution for Hospital_vi .pdf
6 IPS ICU for IT system_en .pdf
7 IPS ICU for IT system_vi .pdf
8 UEI-710.V5 .pdf
9 ILT 107.V4 .pdf
10 IFS-710-W6 .pdf
11 BMTi5S .pdf
12 ESA-Grimma .pdf
13 Đồng hồ phòng mổ ORT  .pdf
14 Bảng ổ cắm cách ly chuyên dụng phòng mổ model PGM4-2L .pdf
15 Tài liệu - Catalogue M&E .pdf
16 Bơm tiêm tự động Biox  .pdf


© Copyright 2017 Sigmavn.vn, All rights reserved    
® SigmaVN giữ bản quyền nội dung trên website này.    
Top